بخش ایمونولوژی

بخش ایمونولوژی

سیستم ایمنی بدن دارای نقش مهم و عمده ای می باشد که از بدن در برابر ورود میکروب و باکتری دفاع می کند . این سیستم دارای سلول های اصلی و فرعی می باشد که هر کدام وظایف خاصی دارند . مثلا سلول های مونوسیت ها، ماکروفاژ ها و سلول های غیر اصلی تخصصی و مولکول های محلول در خون نقش تولید آنتی بادی ها، سایتوکاین ها و … را دارند.
در صورتی که این سیستم دچار ضعف شود یا آسیب ببیند عملکرد بدن دچار اختلال می شود. آزمایش ایمونولوژی شاخه ای از زیست شناسی می باشد که به بررسی سیستم ایمنی بدن می پردازد . از طریق بررسی این سلول ها و اندازه گیری آنها می توان بسیاری از بیماری ها را تشخیص داد. از جمله بیماری های اتو ایمیون ( با استفاده از روش ایمونوفلورسانی مستقیم و غیر مستقیم ) ، بیماری های عفونی ، باکتریال و انگلی ، ویروسی در این بخش تشخیص داده می شوند.

 

5/5 - (1 امتیاز)