بخش پذیرش

بخش پذیرش

یکی از بخش های مهم آزمایشگاه تشخیص پزشکی ، پذیرش می باشد . در این بخش شرایط فرد برای آزمایش بررسی می شود در صورتی که وضعیت لازم را داشته باشد پذیرش به صورت رایانه ای طبق تعرفه های متداول انجام می شود . برای بررسی وضعیت بیمار کارشناس سوالاتی از او درباره داشتن بیماری یا سابق جراحی می پرسد. طبق روال عادی بیماران بر اساس نوبت پذیرش می شوند در صورتی که بیمار در وضعیت اورژانسی باشد بدون نوبت باید پذیرش شود. بخش آزمایشگاه مهدوی دارای محیطی آرام و بهداشتی می باشد و مجهز به لوازم مورد نیاز می باشد . پرسنل در این بخش باید به گونه ای آماده باشند که بیمار معطل نشود . برخورد پرسنل با بیمار در این بخش بسیار مهم می باشد . پرسنل باید با حوصله به سوالات مراجعین پاسخ بدهند.

5/5 - (1 امتیاز)