تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر

معمولا سرطان گردنه رحم علائم ونشانه ای ندارد تنها علائم آن خونریزی شدید در سیکل قاعدگی، خونریزی درحین رابطه جنسی زوجین، ترشحات واژنی و پس مانده های بسیاربدبواست. سرطان گردنه رحم درهنگام پیشرفت احساس درد شدیدی دارد. مهم ترین گام در اکتشاف این سرطان انجام آزمایش پاپ اسمیرتوسط پزشک زنان و زایمان است.

تست-پاپ-اسمیر

تست-پاپ-اسمیر

تست پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر برای درمان سرطان نیست، فقط نوع سلول های طبیعی وغیر طبیعی گردنه رحم را برای نمونه برداری می گیرند تا بتوانند از سرطان گردنه رحم جلوگیری کنند.

نحوه انجام تست   پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر بعد از دو هفته از اتمام سیکل قاعدگی، در مطب پزشک زنان و زایمان هم زمان با آزمایش لگن صورت می گیرد. این آزمایش بمدت 48 ساعت باید بدون استعمال هر نوع پماد های بهداشتی، عدم داشتن رابطه جنسی وتمیزبودن واژن قبل ازانجام آزمایش است. پزشک به وسیله یک چوب نمونه یا مسواک سطح مایعی از دهانه رحم می گیرد وبه عنوان نمونه به مدت یک هفته به آزمایشگاه فرستاده می شود. آزمایش پاپ اسمیر آزمایشی راحت وبدون درد است که در آزمایشگاه تشخیص پزشکی انجام می شود.

  زمان انجام  تست پاپ اسمیر

• سه سال بعد از ازدواج
• خانم های متاهل شده درسنین پایین
• مصرف انواع دخانیات ومشروبات الکلی
• ضعف سیستم ایمنی بدن
• نمایان شدن زگیل در قسمت تناسلی
• HPV مثبت
• مصرف هورمون کورتیزون
شایان ذکر است که انجام آزمایش پاپ اسمیر هر 2 تا 3 سال یکبار باید مداوم تا سن 60 سالگی خانم همراه باشد.

آیا انجام آزمایش پاپ اسمیر برای خانم هایی که رحم های خود را برداشته اند ضروری است؟

انجام این آزمایش برای همه خانم ها حتی خانمی که قسمتی ازرحم هنوز در بدنش است یا شک در وجود رحم در بدن دارد، الزامی است.

جواب آزمایش پاپ اسمیر

اسمیر طبیعی است (همه سلول های نمونه برداری شده طبیعی است وباید دوسال بعد مجددا صورت گیرد)
اسمیر التهابی است (با التهابی بودن گردنه رحم باید 3 ماه دیگر این آزمایش تکرار شود)
اسمیری که نشانگر سرطان خفیف یا عفونت درگردنه رحم است (دراین نوع اسمیرباید 6 ماه بعد تکرار شود.)
اسمیری که نشانگرسرطان متوسط یا سرطان داخل اپیدرم است (این نوع اسمیر باید فورا آزمایش پاپ اسمیر را برای ارزیابی گردنه رحم تکرار کنند)
اسمیری که دارای سلول های سرطانی است (شدید ترین نوع اسمیر است)

برخی از خدمات آزمایشگاه دکتر مهدوی :

آزمایش تیروئید

آزمایش کشت ادرار

تست تنقسی اوره

آزمایشات غبالگری بارداری

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

با تشکر، مدیریت سایت آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر مهدوی

Call Now Button