آزمایش ubt

آزمایش ubt :این آزمایش تنفس شما را از نظر وجود هلیکوباکتر پیلوری در معده بررسی می کند که می تواند باعث گاستریت شود.

UBT مخفف چیست؟

آزمایش ubt مخفف Urea Breath Test  به معنی تست تنفسی اوره است.

روش نمونه گیری در تست ubt

نمونه گیری ubt از طریق تنفس انجام میشود و از شما خواسته می شود یک کپسول حاوی اوره با برچسب رادیویی (۱۴C) را قورت دهید.

اوره یک ماده بی ضرر و طبیعی است. 

توجه :برای آزمایش ubt وقت قبلی لازم است. لطفاً قبل از مراجعه با آزمایشگاه تماس گرفته و هماهنگی های لازم را به عمل بیاورید.

شرایط لازم برای انجام آزمایش ubt

قبل از انجام تست ubt لازم است که به مدت ۱ الی ۴ ساعت هیچگونه مواد خوردنی و آشامیدنی را مصرف نکنید. طی این مدت ذمان ذکر شده سیگار کشیدن ممنوع میباشد.

از بیمارانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال می باشد نمونه گیری انجام نشود.(روش جایگزین آزمایش ubt  برای افراد زیر ۱۸سال روش HPSA / آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری جمع آوری نمونه مدفوع است که در شرایطی متفاوت باید جمع آوری شود)

۲ هفته قبل از تست ubt لازم است که از مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری شود ،و همچنین داروهای بیسموت مانند Pepto-Bismol، و مهار کننده های پمپ پروتون (PPI ها) هستند بایستی قطع شود .

اگر آنتاگونیستهای H2- رسپتور (Pepcid, Tagamet, Axid, Zantac)  را مصرف میکنید توصیه ی لازم این است که طی دو هفته قبل از انجام آزمایش ubt دوز داروی مصرفی را پایین بیاورید به گونه ای که دوز در روز آزمایش به صفر برسد.

فردی که در آزمایشگاه نمونه گیری را انجام میدهد بایستی یک شرح حال را از وضعیت بالینی بیمار بگیرد و اطلاعات لازم را در برگه ی آزمایش یادداشت کند .

اگر نمونه گیری آزمایش  ubt  در خارج از آزمایشگاه انجام میشود لازم است تا، بالافاصله پس از انجام به آزمایشگاه ارسال شود.

موارد عدم پذیرش نمونه در تست ubt:

برخی از داروها مانند آنتی بیوتیک و آنتی اسید ممکن دارد در نتیجه به دست آمده از تست یو بی تی مداخله داشته باشند و به همین خاطر بایستی قبل از انجام آزمایش ubt برای مدت زمان های ذکر شده مصرف نشوند زیرا در غیر این صورت پذیرش نمونه انجام نخواهد شد.

  • آنتی بیوتیک ها به طور مثال، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین، مترونیدازول، تتراسایکلین به مدت ۴ هفته قبل از انجام تست  ubt  نباشد مصرف شوند.
  • ترکیبات دارویی بیسموت مانند Pepto-Bismol طی۲ هفته قبل از انجام آزمایش ubt نباید مصرف شود.
  • مهار کننده های پمپ پروتون مانند Nexium, Pariet, Prevacid, Losec, Pantoloc: 3 روزقبل ز ان یو بی تی نباید مصرف شود.
  • آنتاگونیست های گیرنده H2 مانند: زانتک، تاگامت، پپسید از یک روز قبل از انجام تست نباید استفاده شود.
  • همچنین از مصرف آنتی اسیدها مانند: Maalox، Diovol، Gaviscon، Tums 1 روز قبل باید خودداری شود.

پذیرش فرد در موارد غیر از ناشتا انجام نمیشود، خوردن و آشامیدن (به غیر از یک جرعه ی کوچک آب ) و همچنین سیگار کشیدن، () ممنوع می باشد. جویدن آدامس و مسواک زدن طی دوره ناشتایی ایرادی ندارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)