بخش سرولوژی

بخش سرولوژی

یکی از روش های تشخیص بیماری عفونی بررسی عامل آن می باشد . برای این بررسی باید میکروبی از بدن بیمار جدا شده و در محیط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گیرد . این کار دارای مشکلاتی می باشد و در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست . بدن در حالت کلی در برابر ورود میکروب و باکتری از خود واکنش نشان داده و آنتی بادی تولید می کند . بنابراین یکی از راههای تشخیص بیماری عفونی مطالعه آنتی بادی ضد میکروب در سرم بیمار می باشد . همچنین این آزمایشات در فرآیند درمان برای بررسی روند بهبودی بیمار انجام می شود . این آزمایشات در فواصل مختلف و ۲ مرتبه با فاصله ۱ الی ۲ هفته انجام می شود . در این بخش آزمایشاتی به شرح ذیل انجام می شود :

  1. تب حصبه
  2. فاکتور روماتوئید RF
  3. تب مالت
  4. سفیلیس
  5. بررسی CRP برای کنترل پروتئین
Rate this page