بخش هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی

از جمله بخش های مهم و پیشرفته آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخش هورمون شناسی می باشد . در این بخش که دارای کادری متخصص و مجرب می باشد مجهز به دستگاهها و امکانات به روز دنیا می باشد که کاملا بهداشتی و استاندارد می باشد. همچنین این بخش دارای نرم افزارهای ویژه برای بررسی نتایج آزمایشگاهی است که امکان خطا و اشتباه را به صفر رسانده است . یکی از دستگاههای این بخش immulit 2000 و Elisaمی باشد که برای آزمایشات غربالگری جنین استفاده می شود.
همچنین در این بخش از برنامه کنترلی برای بهبود کیفیت و کارایی آزمایشگاه استفاده می شود. این برنامه ها به شرح ذیل می باشد :
• کنترل بررسی تجهیزات و امکانات آزمایشگاه برای اطمینان از سلامت آنها
• استفاده از طرح های کنتل تجاری در فرآیند کار
• سرویس دستگاهها به صورت دوره ای برای پیشگیری از خرابی آنها
• تهیه گزارش به صورت آماری تا میزان بهبود کارایی و مطابقت با برنامه کنترلی بررسی و اندازه گیری شود.
• برگزاری یا شرکت در برنامه های کنترلی برای ارتقا سطح آموزشی کارشناسان آزمایشگاه

Rate this page