فرم درخواست

جنسیت:(ضروری)
نوع بیمه :(ضروری)
لطفا در صورت داشتن بیمه کد رهگیری آزمایش خود را اینجا وارد کنید.
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
  لطفا تصویر نسخه را بارگذاری کنید
  بهترین آزمایشگاه در تهران

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  425000 تومان

  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  425000 تومان

  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  مشاهده فاکتورهای پکیج

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  425000 تومان

  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  425000 تومان

  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  مشاهده فاکتورهای پکیج

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  425000 تومان

  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  425000 تومان

  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  مشاهده فاکتورهای پکیج

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  هزار تومان 425000 بدون بیمه
  • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی بررسی قند و چربی خون بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  پایه

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  هزار تومان 425000 بدون بیمه
  • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی بررسی قند و چربی خون بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  پایه

  پکیج پایه دکتر مهدوی

  هزار تومان 425000 بدون بیمه
  • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی بررسی قند و چربی خون بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  پایه
  5/5 - (1 امتیاز)
  سبد خرید

  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

  ورود به سایت